Archivo

Archive for febrero 2008

Pero que é o que teñen en Chuza contra Fillos?

14/02/2008 2 comentarios

Dun tempo a esta parte veño notando unha animadversión crecente en Chuza acerca de todo o que teña que ver con Fillos de Galicia e/ou coa miña persoa, cuxa mostra máis evidente serían os comentarios de su alma mater, Berto Yáñez. A última mostra foi o descarte dunha nova na que denunciaba unhas declaracións do BNG que eu consideraba insultantes para a nosa Diáspora: aínda que xa sabía que podía ser considerada infracción das normas de Chuza, pedín indulxencia e expliquei que o motivo era que non foran reproducidas en ningunha outra parte da Internet, e por iso tiña que ligar coa miña propia testemuña das declaracións publicada no lugar onde pensei que a debía publicar: Fillos.org. A gravidade desas declaracións pensaba que xustificarían rozar (?) a vulneración das normas.

A reacción dos chuceiros foi sorprendente. Comezando por Berto, que en troques de falar do tema (non será afiliado do Bloque por casualidade?), adicouse a revisar as miñas anteriores novas enviadas e nun acto de inxustiza e falta de rigor absoluto mencionou que «12 das 16 que enviou casdeiro son de proxectos propios/satélites de fillos» e facendo a continuación burla da falta de compromiso que denunciamos en repetidas ocasións, da sociedade galega. Se este é o compromiso de Berto Yáñez con Fillos de Galicia, case estamos mellor sen el. E se aínda non comprendeu a diferenza entre chuzar unha nova emitida por un web e facerse socio ou colaborar dalgunha outra maneira activa e permanente coa organización responsable dese web, igual é que aínda non entende ben como funciona este mundo (de Internet, claro).

En primeiro lugar, se eu envío novas publicadas nos webs de Fillos, será porque non hai outro chuceiro que se digne a facelo, outra mostra máis que hai unha Galiza que vira as costas á Diáspora e que non se preocupa polo que dicimos ou o que facemos, a non ser para criticarnos ou insultarnos (v.g. cancro). Grazas a Deus hai outra Galiza que si se interesa… e por iso esas novas foron enviadas pola comunidade a portada. Ademais nego que sexan autobombo xa que doutro xeito terían sido descartadas polos propios usuarios de Chuza, non é? 😉

Por outra banda as novas só se refiren aos proxectos ou actividades de Fillos en 7 ocasións, non 12. E si, pode ser aínda así un número alto, pero insisto en que se outros usuarios chuceiros fixesen o envío non tería que facelo eu. Que non son interesantes? Ben, daquela non terían recibido tantas chuzadas, non é? Así que algo falla: Fillos emite novas que son consideradas de interese polos usuarios de Chuza pero se non as enviamos nós, non son enviadas por ninguén. Iso quere dicir que hai algo que falla, que hai un valo invisible entre certos internautas galegos e os webs da Diáspora.

Habería tamén que revisar, xa postos, a maioría de os comentarios de Berto a novas enviadas por min para ver que existe algún tipo de teima en contra do que eu envío, represento, comunico ou solicito, sexa cal sexa o tema de fondo. Os comentarios de Berto soen estar inzados de críticas, polo xeral pouco ou nada argumentadas, condescendencia, tendenciosidade ou simplemente datos falsos.

A isto engadiría que nun recente traballo sobre redes sociais galegas, no que Berto foi co-autor, a presenza de Fillos de Galicia, unha pioneira comunidade virtual (a denominación que se usaba antes da moda Web 2.0 ás redes sociais) galega, limítase a unha brevísima mención, imaxino que por compromiso entre non recoñecernos e non omitirnos, non fora que alguén considerase que o seu traballo era incompleto.

Eu non sei cando empezou todo isto pero lembro un momento que se cadra ten algo que ver: as miñas críticas sobre a renovación de Vieiros onde Berto disque participou, e onde eu era colaborador ate que me debín quedar perdido na mudanza entre versións. Se é este o motivo, e Berto me quere coller xenreira prégolle que teña un chisco máis de sentidiño e separe o que é Fillos de Galicia, onde eu son un máis, do que teña contra a miña persoa, e respecte o que fai esta organización/comunidade e se deixe destes boicotes ou censuras brandos contra as novas que teñan o pecado de conter algunha URL de Fillos.

Categorías: Filli Callæchiæ

Promoción turística galega na Rede: unha idea

TurGalicia: espabila!Estes días, coa presenza galega na feira Fitur, e co anuncio de TurGalicia de que van incidir nas novas tecnoloxías para a difusión turística de Galiza, volveron ao meu maxín algunhas ideas e reflexións sobre como poder aproveitar a Rede á hora de promocionar turísticamente un país pequeno como é o noso.

WikipediaParto do dato desde hai anos ben coñecido, de que a maioría dos internautas que viaxan, aínda que non adquiran ou contraten por Internet billetes ou reservas, usa moito a WWW para se informar sobre os lugares aos que viaxa. Así que non comprendo como a estas alturas non temos a Wikipedia (fonte de información por antonomasia na Rede, e que ademais é de libre modificación) inzada de información útil a este respecto para falantes de inglés, francés, alemán, português, etc.

Por que non subvenciona TurGalicia en colaboración coa Dirección Xeral da Sociedade da Información, un equipo de wikipedistas que se encargue de incluir e traducir páxinas nas diversas Wikipedias segundo idioma, para dar a coñecer todas as nosas zonas turísticas, aspectos salientables da nosa cultura, historia, gastronomía, patrimonio, etc?

Vexamos un exemplo do pouco aproveitada que temos neste sentido a Wikipedia: entrada das Illas Cíes. Só existen noutros 4 idiomas máis, non contando o español. En português por exemplo, turistas de alto interese pola viciñanza, apenas contén nada a páxina. En alemán (interesantes polo alto poder adquisitivo), outro tanto. E poderiamos seguir analizando moi diversos lugares de interese turística, monumentos, festas, etc. que apenas aparecen noutros idiomas (cando non temos a carencia mesmo en galego!).

Costaría ben pouco e tería importantísimos resultados a nivel de información. Se un internauta dispón de máis información turística e mellor situada nos buscadores (aí a Wikipedia é imbatible) que outra rexión, podemos atraer moitos turistas indecisos para a nosa terra. Penso que iso é moito mellor que non centrar todos os esforzos nos contidos do propio web de TurGalicia, que ten unha posición moito peor e polo tanto é moito menos atopable.

Categorías: De Reti Commerciali

Infórmate en Soldados.com(ercial!!!)

El negocio de la guerra
Fijaos en el TLD: .COM, es decir COMercial. Por lo visto ahora la guerra (o la profesión de soldado) ya se autodefine cínicamente como un negocio.

Categorías: De Stultitia in Reti

Ya está bien: ¡P2P no es piratería!

El pasado día 25 de enero volví a escuchar por enésima vez la tendenciosa identificación de descargas o comparticiones P2P con piratería. Fue en la TVG al mencionar que los gallegos eran los que más pirateábamos de España (cuando querían decir los que más descargaban de Internet). Desde siempre, el término piratería, implica lucro y delito. Si no hay lucro no podrá ser piratería. Quizás cambien las leyes y lo conviertan en delito… pero como no cambien el diccionario no será correcto llamarlo piratería. El top-manta puede serlo, ya que detrás hay un negocio muy lucrativo para algunos… (generalmente no para los que dan la cara en las calles, sobreviviendo como pueden). Pero el P2P es radicalmente diferente del top-manta: uno es compartición no lucrativa entre particulares, el otro un lucrativo negocio ilegal. Seamos rigurosos, por favor y no insultemos a la población.

Categorías: De Reflexionibus Reti

DailyMotion, alternativa ‘ética’ a YouTube y GoogleVideo

Si no queremos usar un servicio de publicación gratuita de vídeos que no pertenezca a una empresa colaboradora de países dictatoriales e agresores, tenemos entre otras una empresa francesa, que está usando por ejemplo Amnistía Internacional en el vídeo que le han censurado en las TV españolas.

Es muy de agradecer, ya que YouTube fue comprado por la misma empresa. Ojalá dispusiésemos también de un buscador equivalente, para no tener que usar el de esta empresa sin escrúpulos.

PS: Muy útil la comparativa de características entre servicios de difusión de vídeo online que podemos hallar en la Wikipedia.

Categorías: De Technologia Retis

Proposta a prol da recuperación de aldeas abandonadas por medio de Internet

05/02/2008 1 comentario

Hoxe estiven vendo na TVG unha información acerca das 1.200 aldeas abandonadas (a sumar ás 700 nas que só queda un derradeiro habitante) do noso país. E deille forma a xeito de bosquexo a unha idea que xa levaba tempo no meu maxín, aínda que fose parcialmente: como aproveitar Internet para empurrar pola recuperación destes lugares. Penso que a seguinte idea non costaría moito poñela en práctica coa cooperación das entidades locais e a nivel de consellarías, e que se integraría perfectamente como un servizo público para o movemento neorruralista ou de retorno e avivecemento do noso agro.

O miolo da idea sería a creación dun portal dirixido a todas as persoas de dentro e fóra de Galiza interesadas potencialmente en trasladarse a vivir ao campo, para ofrecerlles as axudas e informacións precisas para escolleren estas aldeas actualmente en perigo de morte. O internauta podería acceder desde el a informacións xerais sobre todo tipo de axudas para rehabilitación, instalación de negocias no rural, creación de cooperativas, formación, etc. que ofrecen as distintas administracións, cunha forma de contacto directa e rápida, integrando toda esta información lexislativa e administrativa.

Por outra banda debería haber unha base de datos para localizar estas aldeas, cun sistema de xeoposicionamento nun mapa interactivo. Ao chegar a cada ficha de cada aldea, teríamos unha páxina onde poderiamos ver fotos, servizos próximos, historia, características físicas, de entorno, paisaxe, valores… e tamén acceso aos inmobles e terros á venda nesa aldea, con contacto directo cos propietarios. Tamén estaría ben dispoñer de estudos públicos sobre propostas de actividades axeitadas a cada aldea, para dar ideas aos interesados e demostrar a viabilidade económica das áreas.

Unha terceira sección estaría destinada aos propios internautas, xa instalados nesas aldeas recuperadas ou en proceso de instalación, cun foro para resolveren dúbidas, faceren consultas, intercambiaren experiencias, solicitaren axuda, etc.

Promoveríase a difusión deste web entre emigrantes con interese de retornar ou descendentes, como unha proposta atractiva para a súa instalación en Galiza. Tanto que se critica ás veces ao retornado, pero podería contribuir a salvar o noso agro, como xa teño defendido anteriormente desde Fillos de Galicia.

Esta idea podería ter un nome: aldeas-vivas.info.

Quen se anima a poñela en marcha? 🙂